12LVY 217

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim