35SHBOX1 110

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim