Dhomë frigoriferike

PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM

  • Panelet e dhomës mund të zhvendosen.
  • Izolimi i paneleve të dhomës bëhet me polyurethane me densitet të lartë.
  • Mblidhet lehtë dhe shpejt për shkak të sistemit të bllokimit integral.
  • Trashësia e paneleve 80mm ose 120 mm.
  • Sistem i mbylljes në dy anë, femër-mashkull, bashkim perfekt, instalim pa asnjë bulon ose silikon.
  • Moduli i ftohjes mund të pozicionohet kudo.
  • E përshtatshme për të punuar në temperaturë ambjenti deri në 30 gradë.
  • Përmasat e dhomës mund të përshtaten sipas kërkesave.