Grup 820 Nova për furra me gaz

Kontroll shumëfunksional i gazit me një çelës të vetëm operativ (on/off), pajisje për mbikëqyrjen e flakës termoelektrike, rregullator i presionit, valvula automatike e mbylljes dhe pajisja e hapjes (opsionale).