Vetrinë pastiçerie

DIMENSIONET (mm) TEMPERATURA (C°) KAPACITETI (m³) USHQIMI ELEKTRIK SISTEM FRESKIMI
1200x800x1350 +2 +10 0.57 1022 W/ 5.66 A VENTILIM
1500x800x1350 +2 +10 0.71 1037 W/ 5.73 A VENTILIM
1800x800x1350 +2 +10 0.85 1044 W/ 5.8 A VENTILIM