BZBOX 20NR

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim