BZBOX 30NR

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim