BZBOX 60NR

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim