BZBOX 40NR

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim