Vetrinë ngrohëse

DIMENSIONET (mm) TEMPERATURA (C°) USHQIMI ELEKTRIK (W,A)
1000x890x1300 +30 +70 930 W/4 A
1500x890x1300 +30 +70 1395W/6 A
2000x890x1300 +30 +70 1860W/8 A