BZBOX 10

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim