BZBOX 07

*Ventilatorët nuk janë të përfshirë në çmim