Furrë me gaz për pica

PERSHKRIM I PERGJITHSHEM

  • Gaz LPG
  • 15 Kw / 3 Ph. fuqi 380V
  • Nxehtesia e pjeses se siperme dhe te poshtme mund te pershtatet sipas komandave
  • Temperatura maksimale 400ºC
  • Dysheme me tulle
  • Kapaciteti 9 pica
  • Strukture inoksi