Kamalec për furrë picerie

KODI DIMENSIONET (mm)
KFE4P66 1000x870x1000
KFG6P69 1370x930x1000
KFG9P99 1370x1230x1000
KFGSP66 1125x965x1000